21/02/2024

ΠΑ.Σ.ΣΥ.Π

Πανελλήνιο Σωματείο Συμβασιούχων Πυροσβεστών

Αίτημα για “Άμεση ανάγκη χορήγησης δεύτερης Στολής Εργασίας σε όλους τους Συμβασιούχους Πυροσβέστες, ιδίως στα Αερομεταφερόμενα – Πεζοπόρα Τμήματα”

Άμεση ανάγκη χορήγησης δεύτερης Στολής Εργασίας σε όλους τους Συμβασιούχους Πυροσβέστες, ιδίως στα Αερομεταφερόμενα Πεζοπόρα Τμήματα
Άμεση ανάγκη χορήγησης δεύτερης Στολής Εργασίας σε όλους τους Συμβασιούχους Πυροσβέστες, ιδίως στα Αερομεταφερόμενα Πεζοπόρα Τμήματα 2
Άμεση ανάγκη χορήγησης δεύτερης Στολής Εργασίας σε όλους τους Συμβασιούχους Πυροσβέστες, ιδίως στα Αερομεταφερόμενα Πεζοπόρα Τμήματα 3
Άμεση ανάγκη χορήγησης δεύτερης Στολής Εργασίας σε όλους τους Συμβασιούχους Πυροσβέστες, ιδίως στα Αερομεταφερόμενα Πεζοπόρα Τμήματα 4
Άμεση ανάγκη χορήγησης δεύτερης Στολής Εργασίας σε όλους τους Συμβασιούχους Πυροσβέστες, ιδίως στα Αερομεταφερόμενα Πεζοπόρα Τμήματα 5
Άμεση ανάγκη χορήγησης δεύτερης Στολής Εργασίας σε όλους τους Συμβασιούχους Πυροσβέστες, ιδίως στα Αερομεταφερόμενα Πεζοπόρα Τμήματα 8
Άμεση ανάγκη χορήγησης δεύτερης Στολής Εργασίας σε όλους τους Συμβασιούχους Πυροσβέστες, ιδίως στα Αερομεταφερόμενα Πεζοπόρα Τμήματα 7
Άμεση ανάγκη χορήγησης δεύτερης Στολής Εργασίας σε όλους τους Συμβασιούχους Πυροσβέστες, ιδίως στα Αερομεταφερόμενα Πεζοπόρα Τμήματα 6
Άμεση ανάγκη χορήγησης δεύτερης Στολής Εργασίας σε όλους τους Συμβασιούχους Πυροσβέστες, ιδίως στα Αερομεταφερόμενα Πεζοπόρα Τμήματα 9
previous arrow
next arrow

Τελευταία Νέα