21/02/2024

ΠΑ.Σ.ΣΥ.Π

Πανελλήνιο Σωματείο Συμβασιούχων Πυροσβεστών

Έπειτα και από τη ψήφιση του πολυνομοσχεδίου στη Βουλή όπου υπερψηφίστηκε η αύξηση του ορίου ηλικίας στα 35 έτη, σας ζητούμε όπως επισπεύσετε τις διαδικασίες ώστε η προκήρυξη να εκδοθεί πριν την αλλαγή της χρονιάς. Ο λόγος είναι πως, εάν η χρονιά αλλάξει, οι γεννηθέντες του 1988, οι οποίοι σήμερα είναι 35 ετών, μένουν εκτός δικαιώματος συμμετοχής. Είναι κάτι που επισημάναμε εξ’ αρχής και δια ζώσης στις συναντήσεις μας, καθώς στις προκηρύξεις η ηλικία προσμετράτε με την αλλαγή του έτους και όχι με την ημερομηνία γέννησης.

Σε περίπτωση που δεν προλαβαίνουν να κινηθούν οι απαραίτητες νομικές διαδικασίες για την παραπάνω αλλαγή, ζητούμε για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, να ληφθεί ως ημερομηνία γέννησης η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης, σύμφωνα με το έτος ΕΝΑΡΞΗΣ (αντί λήξης) της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ώστε να έχουν δικαίωμα συμμετοχής και οι Εποχικοί Πυροσβέστες με ημερομηνία γέννησης το 1988.

Είμαστε βέβαιοι πως θα αφουγκραστείτε την αγωνία μας και θα δώσετε λύση σε αυτή την αδικία.

Τελευταία Νέα