24/06/2024

ΠΑ.Σ.ΣΥ.Π

Πανελλήνιο Σωματείο Συμβασιούχων Πυροσβεστών

Ανάρτηση αναμορφωμένων πινάκων με ισοβαθμίες του διαγωνισμού για την πρόσληψη χιλίων τριακοσίων (1300) ιδιωτών ως Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης 2020

Αναμορφωμένοι Πίνακες Υποψηφίων με ισοβαθμίες

Τελευταία Νέα