21/07/2024

ΠΑ.Σ.ΣΥ.Π

Πανελλήνιο Σωματείο Συμβασιούχων Πυροσβεστών

Ανακοίνωση του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος για τις Τεχνικές Προδιαγραφές συγκεκριμένου εξοπλισμού

Το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος ανακοινώνει ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τα παρακάτω είδη:

1. Ατομικά σακίδια πλάτης

2. Επενδύτες εργασίας πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης

3. Προσωπίδες ασφαλείας (μάσκες προστατευτικές δασοπυρόσβεσης)

4. Φίλτρα σωματιδίων

Τελευταία Νέα