20/02/2024

ΠΑ.Σ.ΣΥ.Π

Πανελλήνιο Σωματείο Συμβασιούχων Πυροσβεστών

Απάντηση του Αρχηγείου σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλαμε εν όψει της επικείμενης αντιπυρικής περιόδου

Μετά από έγγραφη απάντηση του Αρχηγείου σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλαμε εν όψει της επικείμενης αντιπυρικής περιόδου με σχετικό έγγραφο, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να υλοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα μας, πάντα στα πλαίσια του γενικού δημόσιου συμφέροντος. Ειδικότερα:
👨‍🚒 M.A.Π. -> Βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία, προκειμένου να χορηγηθεί και δεύτερη στολή υπ΄αριθ. 9 σε όλους τους Εποχικούς Πυροσβέστες.
🩺 Υγειονομικές εξετάσεις -> Η Πυροσβεστική Υπηρεσία προσαρμοζόμενη στις ανάγκες και τις νέες απαιτήσεις, όπως αυτές καθορίζονται από την πανδημία, θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια προκειμένου να διευκολυνθεί η ανωτέρω διαδικασία Υγειονομικών εξετάσεων.
🔈 Άμεσα 15ώρα και περισσότερες ώρες -> Το ωράριο των Εποχικών Πυροσβεστών καθορίζεται επακριβώς από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. Γ΄ περίπτωση της ΣΣΕ με Π.Κ. 8/ 20-05-2020, η οποία είναι ακόμα σε ισχύ. Για τον ορισμό των Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης σε Υπηρεσία Γ΄ φυλακής καποιονδήποτε τρόπο, απαιτείται προηγουμένως η έκδοση ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση), που θα καθορίζει των αριθμό των ωρών απασχόλησης τόσο κατά τις νυχτερινές ώρες εργασίας όσο και υπερωριακά αλλά και κατά τις Κυριακές και Αργίες.

Τελευταία Νέα