20/02/2024

ΠΑ.Σ.ΣΥ.Π

Πανελλήνιο Σωματείο Συμβασιούχων Πυροσβεστών

Εγκρίθηκε η υπέρβαση του καθορισμένου ορίου των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης κατά 30 ημέρες

RemasterDirector_18da6b0cf

Τελευταία Νέα