24/06/2024

ΠΑ.Σ.ΣΥ.Π

Πανελλήνιο Σωματείο Συμβασιούχων Πυροσβεστών

Ενημέρωση για self test για τους Εποχικούς Πυροσβέστες

🆘️ Υποχρεωτικά self test (1) φορά την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση στην Υπηρεσία.🩺Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 26390/2021 – ΦΕΚ 1686/Β/24-4-2021, ορίζεται ως υποχρεωτική η διενέργεια self-test για το ένστολο και πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής.❗Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) φορά την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση του εργαζόμενου/ης προς παροχή εργασίας με φυσική παρουσία και έχει ισχύ για μία (1) εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο/η απασχολούμενος/η παρέχει την εργασία του/ης με φυσική παρουσία. Σε περίπτωση που καλείται να παραστεί εκτάκτως ο/η απασχολούμενος/η στον χώρο εργασίας του/της, ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης δύναται να διενεργείται και αυθημερόν.

Πηγή: e-Nomothesia

Τελευταία Νέα