21/07/2024

ΠΑ.Σ.ΣΥ.Π

Πανελλήνιο Σωματείο Συμβασιούχων Πυροσβεστών

Καθορισμός ημερών ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης

Ο αριθμός των επιτρεπόμενων ημερών ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ για καθένα από τους Εποχικούς Πυροσβέστες, καθορίστηκε κατ’ ανώτατο όριο για όλο το χρονικό διάστημα απασχόλησης, στις 15 ημέρες!

Τελευταία Νέα