29/05/2023

ΠΑ.Σ.ΣΥ.Π

Πανελλήνιο Σωματείο Συμβασιούχων Πυροσβεστών

Μετά από πρόσκληση του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος παρευρεθήκαμε ως το αντιπροσωπευτικότερο εργατικό σωματείο Εποχικών Πυροσβεστών για τη διαπραγμάτευση της νέας συλλογικής σύμβασης.

Οι βασικοί άξονες στους οποίους επικεντρώθηκε η συζήτηση ήταν οι εξής:

▪️Ωράρια εργασίας – καθηκοντολόγιο

▪️Άδειες

▪️Μεταθέσεις – Αποσπάσεις

▪️Χορήγηση επιδόματος γάλακτος έναντι παροχής σε είδος όπως προβλέπεται στα ανθυγιεινά επαγγέλματα

▪️Επιτροπή επίλυσης προβλημάτων

▪️Μηνιαίο πρόγραμμα υπηρεσιών

▪️Μετακινήσεις στους τόπους αλλαγής βαρδιών

▪️Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και νοσηλεία σε στρατιωτικά νοσοκομεία

▪️Υγειονομικές εξετάσεις πρόσληψης και επαναπρόσληψης

Κατατέθηκαν οι προτάσεις και των δύο πλευρών και ζητήθηκε από κοινού χρονικό περιθώριο λίγων ημερών ώστε να μελετηθούν τα παραπάνω άρθρα προκειμένου να επέλθει η τελική συμφωνία μέσω της οποίας θα υπογραφεί η νέα συλλογική σύμβαση.

Τελευταία Νέα