31/03/2023

ΠΑ.Σ.ΣΥ.Π

Πανελλήνιο Σωματείο Συμβασιούχων Πυροσβεστών

Νομική Προστασία ARAG

Το ΔΣ του Σωματείου μας μετά από επαφές που είχε με την ARAG, εξασφάλισε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα Νομικής Προστασίας για όλους τους Εποχικούς Πυροσβέστες που ανήκουν στο ΠΑ.Σ.ΣΥ.Π. σε ιδιαίτερα προσιτή τιμή.

Η ARAG είναι μία από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιείται σε 17 χώρες, απασχολώντας περισσότερους από 4.000 υπαλλήλους παγκοσμίως και όπου μεταξύ άλλων έχει δημιουργήσει ειδικά προγράμματα για Σώματα Ασφαλείας.

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

✓ Αναφορές υπηρεσιακές ή μη
Αποζημίωση από ατύχημα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας
Μεταθέσεις, μετατάξεις
Αναιτιολόγητη απόλυση, απόλυση με αργία
Ε.Δ.Ε.
Δικαιώματα άδειας, νυχτερινών-εξαιρέσιμων αργιών και ασκήσεων
Θέματα συνυπηρέτησης
Ακύρωση πειθαρχικών ποινών

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση που παραβλάπτονται τα νόμιμα
δικαιώματα των ασφαλισμένων από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη, η ARAG είναι στο πλευρό τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την εξώδικη η δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους στα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια. Περιλαμβάνει και την
υπεράσπιση σε κάθε είδους πειθαρχική διαδικασία / δίωξη που ασκείται εναντίον του καθώς και την προσφυγή του στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια.

ΠΟΙΝΙΚΗ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αφορά την υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων, για εξ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ως Εποχικοί Πυροσβέστες. Ποινική υπεράσπιση, η οποία περιλαμβάνει τόσο την προανάκριση, την κυρία ανάκριση και την δίκη σε όλους τους βαθμούς. Πειθαρχική υπεράσπιση, η οποία περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε
στάδιο της πειθαρχικής διαδικασίας / δίωξης και την προσφυγή στα αρμόδια Διοικητικά
Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική προσφυγή, αίτηση ακύρωσης κτλ.)
Η κάλυψη ισχύει και για ποινικά αδικήματα της τροχαίας κυκλοφορίας καθώς και την διεκδίκηση
σωματικής βλάβης από τον υπαίτιο τρίτο, εάν τραυματιστούν ως οδηγοί υπηρεσιακού οχήματος.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη δίνει την δυνατότητα στον ασφαλισμένο μας για υποβολή μήνυσης
στις περιπτώσεις χειροδικίας, εξύβρισης, δυσφήμισης και ψευδούς καταμήνυσης, που έχουν
σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα.
Περιλαμβάνει την μελέτη των στοιχείων / δικογραφίας, που τίθενται υπ’ όψιν του Δικηγόρου και συντάσσεται η μήνυση, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών. Επί πλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Παρέχονται νομικές συμβουλές για προκύψαντα ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τις ανωτέρω
αναφερόμενες καλύψεις, εφόσον έχουν συγκεκριμένο περιεχόμενο (συμβάν, χρόνος, τόπος, διαδικασία κλπ.) ώστε να αποτελούν αποδεδειγμένα ασφαλιστική περίπτωση του ιδίου του ασφαλισμένου.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Ασφαλιστικό ποσό 26.000€ ανά περίπτωση.

Σ’ όλες τις παραπάνω καλυπτόμενες περιπτώσεις η ARAG πληρώνει:
τις αμοιβές του δικηγόρου της εκλογής του ασφαλισμένου,
✓ τα δικαστικά έξοδα,
✓ τις αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών
✓ τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων,
✓ τις αμοιβές των διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων,
✓ την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη

Η τιμή διαμορφώνετε για ατομικά συμβόλαια στα 40€, ενώ σε περίπτωση ομαδικού συμβολαίου στα 30€ για εξαμηνιαία κάλυψη!

Δηλώστε ενδιαφέρον συμπληρώνοντας τη παρακάτω φόρμα

Για να ολοκληρωθεί το αίτημά σας θα πρέπει να πατήσετε ότι αποδέχεστε το Gdpr και την πολιτική απορρήτου της σελίδας. Privacy Policy.

Τελευταία Νέα