13/08/2020

ΠΑ.Σ.ΣΥ.Π

Πανελλήνιο Σωματείο Συμβασιούχων Πυροσβεστών

Ρυθμίσεις θεμάτων λειτουργίας των ΠΚ εποχικής λειτουργίας.