13/04/2024

ΠΑ.Σ.ΣΥ.Π

Πανελλήνιο Σωματείο Συμβασιούχων Πυροσβεστών

Συνάντηση με τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας, Αντιστράτηγο Γεώργιο Πουρναρά, πραγματοποίησαν ο Πρόεδρος του Σωματείου, Θάνος Ψαρόπουλος, ο Α’ Αντιπρόεδρος Παναγιώτης Ανδριόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Παύλος Ανδρέου, ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Γιώργος Κολιδάκης και το μέλος του Δ.Σ. Νίκος Στραβοδήμος

Ευχηθήκαμε στον νέο Αρχηγό καλή αρχή στα νέα του καθήκοντα και εκφρασαμε τη διάθεση να έχουμε καλή συνεργασία. Με ουσιαστική συζήτηση παραθέσαμε τα θέματα που μας προβληματίζουν. Τα κύρια σημεία που αναπτύχθηκαν ήταν τα εξής:

▪️Η απορρόφηση μας είτε με προκήρυξη χωρίς ηλικιακά όρια, είτε με τροποποίηση του Ν.3938/11.

▪️Η πλήρης χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας, τα οποία και απαιτήσαμε, αφού είναι ζωτικής σημασίας.

▪️Η υπογραφή της σύμβασης πριν την 1η Μαΐου, κάτι το οποίο θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου.

▪️Η εκπαίδευση σε αστικού τύπου συμβάντα το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου, όπως προβλέπεται με το Π.Δ. 38/2020 (όμοια και κοινά καθήκοντα με το μόνιμο προσωπικό).

▪️Παράλληλα του εκφράσαμε και τη δυσαρέσκεια μας για τους 11 και 12 γιατρούς που απαιτούνται κάθε χρόνο για την επαναπρόσληψή μας.

▪️Επιπλέον του παραδώσαμε τη γνωμοδότηση του δικηγόρου – εργατολογου σχετικά με τα ηλικιακά κριτήρια.

Ο Αρχηγός δεσμεύτηκε να εξετάσει άμεσα τα αιτήματά μας σε συνεργασία με την Πολιτική Ηγεσία για τη σύντομη επίλυσή τους.

Τελευταία Νέα