20/10/2020

ΠΑ.Σ.ΣΥ.Π

Πανελλήνιο Σωματείο Συμβασιούχων Πυροσβεστών

Υγειονομική εξέταση Πυροσβεστών Εποχικής απασχόλησης με έτος πρόσληψης 2003-2019