21/07/2024

ΠΑ.Σ.ΣΥ.Π

Πανελλήνιο Σωματείο Συμβασιούχων Πυροσβεστών

Φόρμα Επικαιροποίησης Στοιχείων Μέλους

Επιλέξτε την Περιφέρεια που υπηρετείτε
Επιλέξτε την ΔΙ.ΠΥ.Ν. που υπηρετείτε
Επιλέξτε τον Βαθμό σας
Συμπληρώστε την ηλικία σας με αριθμό (Π.Χ 36)
Επιλέξτε τον αριθμό Τέκνων σας
Επιλέξτε την Ειδικότητά σας
Επιλέξτε εάν κατέχετε ή όχι την Ιδιότητα Εθελοντή Πυροσβέστη
Επιλέξτε σε ποια σειρά Εποχικών Πυροσβεστών ανήκετε
Επιλέξτε τις Αντιπυρικές Περιόδους που έχετε
Επιλέξτε τις Γραμματικές σας γνώσεις
Επιλέξτε που εκπληρώσατε τις στρατιωτικές σας υποχρεώσεις

Για να ολοκληρωθεί η αποστολή των επικαιροποιημένων στοιχείων σας θα πρέπει να πατήσετε ότι αποδέχεστε το Gdpr και την πολιτική απορρήτου της σελίδας. Privacy Policy.

This field is required

Τελευταία Νέα