21/02/2024

ΠΑ.Σ.ΣΥ.Π

Πανελλήνιο Σωματείο Συμβασιούχων Πυροσβεστών

Ψήφιση Νόμου 4647/19 (Επαναπρόσληψη Εποχικών Πυροσβεστών 2019 μέχρι και το έτος του 2023

Αλλαγές στις προσλήψεις πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης φέρνει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή.

Τελευταία Νέα