20/03/2023

ΠΑ.Σ.ΣΥ.Π

Πανελλήνιο Σωματείο Συμβασιούχων Πυροσβεστών

Ψήφιση Νόμου 4647/19 (Επαναπρόσληψη Εποχικών Πυροσβεστών 2019 μέχρι και το έτος του 2023

Τελευταία Νέα