20/03/2023

ΠΑ.Σ.ΣΥ.Π

Πανελλήνιο Σωματείο Συμβασιούχων Πυροσβεστών

Ωράριο Απασχόλησης Εποχικών Πυροσβεστών

⏰ Ωράριο Απασχόλησης Εποχικών Πυροσβεστών Συνάδελφοι,Η πιστή εφαρμογή των οριζόμενων στην ΣΣΕ συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων τήρησης των ωραρίων εργασίας αλλά και των επιφυλακών, είναι υποχρέωση, τόσο των εκάστοτε Διοικητών όσο και των Συμβασιούχων Πυροσβεστών.Σας υπενθυμίζουμε ότι το σύνολο των ωρών απασχόλησης μας δεν δύναται να υπερβαίνει τις 37.5 ώρες εβδομαδιαίως, υπολογισμένων τούτων σε μηνιαία βάση υπηρεσίας.Εργασία πέραν του οριζόμενου ωραρίου αποζημιώνεται ως Υπερωρίακη εργασία.Εργασία από τις 22:00 – 06:00 αποζημιώνεται ως Νυκτερινή εργασία.Εργασία την Κυριακή αποζημιώνεται ως αργία.Σε περίπτωση που εργαστούμε εξαιρέσιμη ημέρα – επίσημη αργία (Εορτή Αγίου Πνεύματος 21 Ιουνίου, Εορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου 15 Αυγούστου, Εθνική εορτή 28ης Οκτωβρίου), πέραν της χρηματικής αποζημίωσης ως αργία δικαιούμαστε και μία ημέρα επιπλέον Ρεπό.Οι Συμβασιούχοι Πυροσβέστες επιτρέπεται να κληθούν σε επιφυλακή, ΜΟΝΟ σε περίπτωση πραγματικού συμβάντος.Γενικότερα, οποιαδήποτε παρέκκλιση του ωραρίου εργασίας είναι εφικτή, μόνο εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερες υπηρεσιακές ανάγκες υπό την προϋπόθεση πάντα ότι θα αποζημιωθούμε επιπλέον και αναλόγως.Το σύνολο των μηνιαίων ωρών, καθώς επίσης και τα ωράρια εργασίας που επιτρέπεται να εργαζόμαστε, απεικονίζονται στους παρακάτω πίνακες.❗Συνάδελφοι, το Σωματείο μας δεν θα είναι καθόλου ελαστικό και δεν θα δεχθεί φαινόμενα παράβασης της εργατικής νομοθεσίας εις βάρος των Συμβασιούχων Πυροσβεστών. Θα θέλαμε να είμαστε ενήμεροι σε περίπτωση παραβίασης ωραρίου εργασίας σε οποιονδήποτε συμβασιούχο.

Τελευταία Νέα