21/07/2024

ΠΑ.Σ.ΣΥ.Π

Πανελλήνιο Σωματείο Συμβασιούχων Πυροσβεστών

🔈 «Κοινοποίηση πίνακα προσλαμβανομένων επιλαχόντων ως Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Πυροσβεστικό Σώμα για κάλυψη κενών θέσεων»

[3d-flip-book id=”1705″ ][/3d-flip-book]

Τελευταία Νέα