21/07/2024

ΠΑ.Σ.ΣΥ.Π

Πανελλήνιο Σωματείο Συμβασιούχων Πυροσβεστών

12η Μαΐου του 1930. Νόμος 4661 “Περί διοργανώσεως Πυροσβεστικού Σώματος”

Την 12η Μαΐου του 1930, δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4661 “Περί διοργανώσεως Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας ἐν τῶ κράτει”. Σύμφωνα με αυτόν, ιδρύεται το Πυροσβεστικό Σώμα με ανεξάρτητη υπόσταση, με πλήρη αυτοδιοίκηση, σε μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και υπαγωγή στο Υπουργείο των Εσωτερικών, με αποστολή την πυροπροστασία, πυρόσβεση και διάσωση στην πατρίδα μας.

Η πρώτη αυτή θεσμική νομοθετική ρύθμιση, έθεσε τα θεμέλια για ένα επαγγελματικό εξειδικευμένο μηχανισμό που παρέχει υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στη χώρα.

Σε αυτή την απόφαση οδήγησε η ανάγκη για τη δημιουργία ενός φορέα με δομή, που θα μπορεί να αντιμετωπίζει οργανωμένα τα συμβάντα, δεδομένων των καταστροφικών πυρκαγιών το 1928 και 1929 που έπληξαν όλη τη χώρα.

Τον Μάρτη του 1928 αποτεφρώνονται οι μεγάλες καπναποθήκες Παπαστράτου, οι αποθήκες της τράπεζας Ανατολής και πολλές γειτονικές αποθήκες με τεράστιο για την εποχή οικονομικό κόστος. Τον Απρίλιο του 1928 καίγεται στο λιμάνι του Πειραιά το πλοίο ΑΡΚΑΔΙΑ, ενώ στις 24 Ιουνίου στην Δραπετσώνα καίγεται ολοσχερώς ένα πετρελαιοφόρο. Στις 20 Σεπτέμβρη πυρπολείται η πλατεία Ιπποδαμείας με καταστροφές σε καταστήματα και οικοδομές.

Την 8η Μαΐου του 1929 πολλά καταστήματα στον Πειραιά παραδίδονται στις φλόγες. Στις 7 Ιουνίου του ίδιου έτους καταστρέφεται από τις φλόγες ο μεγάλος κυλινδρόμυλος “Βελασία” στο Μοσχάτο, ενώ στις 21 του ίδιου μήνα στη διασταύρωση Κάστορος και Πλάτωνος φλέγονται 10 εμπορικά με τεράστιες οικονομικές ζημιές.

Η αδυναμία των ασφαλιστικών εταιρειών να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, η αύξηση της τιμής των ασφαλίστρων και η αντίδραση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας οδηγούν σε συσκέψεις και πορίσματα «δια τη μη λήψη μέχρις στιγμής μέτρων προστασίας…», αλλά και στην απόφαση για την σύσταση πυροσβεστικών λόχων σε όλες τις πόλεις που έχουν πάνω από 20.000 κατοίκους.

Την ευθύνη της οργάνωσης του νέου Πυροσβεστικού Σώματος ανέλαβε, με απόφαση του ιδίου του πρωθυπουργού, Ελευθέριου Βενιζέλου, ο Αλκιβιάδης Κοκκινάκης, χημικός μηχανικός και πρώην Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Πετρούπολης. Ο Αλκιβιάδης Κοκκινάκης μελέτησε την υφιστάμενη κατάσταση, καθώς και τα ευρωπαϊκά πρότυπα και εισηγήθηκε ένα Πυροσβεστικό Σώμα με πανελλαδική οργάνωση, ανεξάρτητο του στρατεύματος, με δική του ιεραρχία, νομοθεσία και κεντρική διοίκηση. Η μορφή του προτάθηκε ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Η πρόταση του, πήρε νομική μορφή με το Ν.4662/1930, που είναι και η απαρχή του Πυροσβεστικού Σώματος στην χώρα.

Ενενήντα χρόνια μετά, με τον Ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις», αναδιοργανώνονται και εκσυγχρονίζονται οι υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος με αποστολή:

α. την ασφάλεια και προστασία της ζωής και περιουσίας των πολιτών και του Κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως, του δασικού πλούτου της Χώρας από κινδύνους φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών.

β. την ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της αντιμετώπισης των πυρκαγιών και των πλημμυρών, καθώς και την παροχή συνδρομής για τη διάσωση των ατόμων και των υλικών αγαθών που απειλούνται από αυτές καθώς και

γ. την ευθύνη για τη διεξαγωγή των πυροσβεστικών διασωστικών επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας της Χώρας.

Το Πυροσβεστικό Σώμα, στο πλαίσιο της αποστολής του, συμμετέχει στην αντιμετώπιση κάθε έκτακτης ανάγκης που ανακύπτει σε περίοδο ειρήνης ή πολέμου, και σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, συμβάλλει στην εξασφάλιση της πολιτικής προστασίας και της πολιτικής άμυνας της Χώρας

Τελευταία Νέα